සත්කාරකයින්ගෙන් රුසියාවට දරුණු සත්කාරයක්!

48

ලෝක වාසී සියලු රග්බිලෝලීන්ගේ වසන්තය ආරම්භ කරමින් 2019 රග්බි ලෝක කුසලානය අද (20) ජපානයේ දී අතිඋත්කර්ෂවත් අන්දමින් ආරම්භ වුනා. තරගාවලියේ පළමු තරගය පැවැත්වූයේ සත්කාරක ජපානය සහ රුසියාව අතරයි. එම තරගයෙන් ලකුණු 30-10ක් වශයෙන් විශිෂ්ට ජයක් අත්කර ගැනීමට ජපානයට හැකි වුනා. තරගය පැවැත්වුණේ ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර දී. රග්බි ලෝක කුසලාන කාලසටහන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ලෝක වාසී සියලු රග්බිලෝලීන්ගේ වසන්තය ආරම්භ කරමින් 2019 රග්බි ලෝක කුසලානය අද (20) ජපානයේ දී අතිඋත්කර්ෂවත් අන්දමින් ආරම්භ වුනා. තරගාවලියේ පළමු තරගය පැවැත්වූයේ සත්කාරක ජපානය සහ රුසියාව අතරයි. එම තරගයෙන් ලකුණු 30-10ක් වශයෙන් විශිෂ්ට ජයක් අත්කර ගැනීමට ජපානයට හැකි වුනා. තරගය පැවැත්වුණේ ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර දී. රග්බි ලෝක කුසලාන කාලසටහන…