රාජකීය විද්‍යාලයේ කිමිදුම්කරුවෝ තායිලන්තයට

88

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කිමිදුම් කණ්ඩායම (Diving Team) සිය පළමු ජාත්‍යන්තර තරගාවලිය සඳහා සහභාගි වීමට තායිලන්තය බලා පිටත්ව යෑමට නියමිතයි. තායිලන්තයේ බැංකොක් හිදී එළඹෙන දෙසැම්බර් 19 වනදා සිට 24 වනදා තෙක් පැවැත්වෙන තායිලන්ත විවෘත පාසල් ආරාධිත කිමිදුම් ශූරතාවලියට ඔවුන් එහිදී සහභාගී වනු ඇත. සවින්දී ඇගේ හොඳම පෞද්ගලික කාලය වාර්තා කරයි චීනයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කිමිදුම් කණ්ඩායම (Diving Team) සිය පළමු ජාත්‍යන්තර තරගාවලිය සඳහා සහභාගි වීමට තායිලන්තය බලා පිටත්ව යෑමට නියමිතයි. තායිලන්තයේ බැංකොක් හිදී එළඹෙන දෙසැම්බර් 19 වනදා සිට 24 වනදා තෙක් පැවැත්වෙන තායිලන්ත විවෘත පාසල් ආරාධිත කිමිදුම් ශූරතාවලියට ඔවුන් එහිදී සහභාගී වනු ඇත. සවින්දී ඇගේ හොඳම පෞද්ගලික කාලය වාර්තා කරයි චීනයේ…