රිච්මන්ඩ් මාතාවගේ අභිමානවත් ක්‍රිකට් චාරිකාව

1573

ගාල්ල පුරවරයේ සුප්‍රසිද්ධ පාසලක් වන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා අතින් විශාල ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන්නා වූ පාසලකි. මෑත කාලීනව ද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් දස්කම් දක්වන රිච්මන්ඩ්වරුන්ගේ ආසන්නතම ජයග්‍රහණය වන්නේ 19න් පහළ පාසල් එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාවය ජයග්‍රහණය කිරීමයි. ThePapare.com අප මෙවර ගාල්ලට ගියේ අභිමානවත් රිච්මන්ඩ්වරුන්ගේ ක්‍රිකට් ආගමනයේ සොඳුරු පියසටහන් සොයා ගන්නටයි. >>…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ගාල්ල පුරවරයේ සුප්‍රසිද්ධ පාසලක් වන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා අතින් විශාල ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන්නා වූ පාසලකි. මෑත කාලීනව ද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් දස්කම් දක්වන රිච්මන්ඩ්වරුන්ගේ ආසන්නතම ජයග්‍රහණය වන්නේ 19න් පහළ පාසල් එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාවය ජයග්‍රහණය කිරීමයි. ThePapare.com අප මෙවර ගාල්ලට ගියේ අභිමානවත් රිච්මන්ඩ්වරුන්ගේ ක්‍රිකට් ආගමනයේ සොඳුරු පියසටහන් සොයා ගන්නටයි. >>…