ශ්‍රී ලංකා A – බංග්ලාදේශ A තරග කාලසටහනේ වෙනසක්

4

මේ දිනවල දිවයිනට බලපා තිබෙන අයහපත් කාලගුණික තත්වය නිසා ශ්‍රී ලංකා ‘A කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ ‘A’ කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන ක්‍රිකට් තරග කාලසටහනේ වෙනසක් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බලධාරීන් තීරණය කර තිබේ. බංග්ලාදේශ තරගාවලිය සඳහා A කණ්ඩායම නම් කෙරේ එළඹෙන 23 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත බංග්ලාදේශ A කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා….. නිල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මේ දිනවල දිවයිනට බලපා තිබෙන අයහපත් කාලගුණික තත්වය නිසා ශ්‍රී ලංකා ‘A කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ ‘A’ කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන ක්‍රිකට් තරග කාලසටහනේ වෙනසක් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බලධාරීන් තීරණය කර තිබේ. බංග්ලාදේශ තරගාවලිය සඳහා A කණ්ඩායම නම් කෙරේ එළඹෙන 23 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත බංග්ලාදේශ A කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා….. නිල…