රෙඩ් ස්ටාර්ස්; ප්‍රතික්‍ෂේප වීමේ සිට ශූරතාවය දක්වා

222

රෙඩ් ස්ටාර්ස් පාපන්දු සමාජය වර්නන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ දී රත්නම් ක්‍රීඩා සමාජය පරාජයට පත්කිරීමත් සමඟ ප්‍රිමියර් ලීග් පළමු කාණ්ඩයේ ශූරතාවය දිනා ගනිමින් ‘Dialog’ ශූරයින්ගේ කුසලාන තරගාවලිය සඳහා උසස් වීමක් ලබා ගන්නට සමත් විය. පසුගිය 2015 සහ 2016 තරග වාර දෙකේ දී ම එම උසස් වීම ලබා ගැනීමට ඉතා ආසන්නයට පැමිණි ඔවුන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

රෙඩ් ස්ටාර්ස් පාපන්දු සමාජය වර්නන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ දී රත්නම් ක්‍රීඩා සමාජය පරාජයට පත්කිරීමත් සමඟ ප්‍රිමියර් ලීග් පළමු කාණ්ඩයේ ශූරතාවය දිනා ගනිමින් ‘Dialog’ ශූරයින්ගේ කුසලාන තරගාවලිය සඳහා උසස් වීමක් ලබා ගන්නට සමත් විය. පසුගිය 2015 සහ 2016 තරග වාර දෙකේ දී ම එම උසස් වීම ලබා ගැනීමට ඉතා ආසන්නයට පැමිණි ඔවුන්…