අබුඩාබි වලින් ඇරඹුණු T10 තවත් රටකට

කටාර් T10 ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019

4

මේ වන විට ලෝකයේ පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගවලට අමතරව එක් එක් රටවල්වලින් පවත්වනු ලබන විවිධ ආකාරයේ ක්‍රිකට් ලීගයන් බොහෝමයක් මේ වන විට පැවැත්වෙනවා. ඒ අතරට එක් වීමට තිබෙන අලුත්ම ලීගය වන්නේ කටාර් T10 ක්‍රිකට් තරගාවලියයි. ඉසිපතනය හමුවේ ද මැසනොඩ් අණසක පතුරුවයි සිංගර් ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මේ වන විට ලෝකයේ පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගවලට අමතරව එක් එක් රටවල්වලින් පවත්වනු ලබන විවිධ ආකාරයේ ක්‍රිකට් ලීගයන් බොහෝමයක් මේ වන විට පැවැත්වෙනවා. ඒ අතරට එක් වීමට තිබෙන අලුත්ම ලීගය වන්නේ කටාර් T10 ක්‍රිකට් තරගාවලියයි. ඉසිපතනය හමුවේ ද මැසනොඩ් අණසක පතුරුවයි සිංගර් ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව…