වරාය අධිකාරිය නුගේගොඩට තර්ජනය කරයි

48
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Premier League – Tier B ක්‍රිකට් තරගාවලියේ වරාය අධිකාරිය සහ නුගේගොඩ අතර පැවැත්වෙන තරගයේ දෙවැනි දිනය අවසන් වෙද්දී නුගේගොඩ ක්‍රීඩකයන්ට වඩා ලකුණු 357ක් ඉදිරියෙන් සිටීමට වරාය අධිකාරිය ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ.  දිනෙත්, මිරංග සහ අවිශ්ක ශතක රැස් කරයි සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Premier League – Tier B ක්‍රිකට් තරගාවලියේ වරාය අධිකාරිය සහ නුගේගොඩ අතර පැවැත්වෙන තරගයේ දෙවැනි දිනය අවසන් වෙද්දී නුගේගොඩ ක්‍රීඩකයන්ට වඩා ලකුණු 357ක් ඉදිරියෙන් සිටීමට වරාය අධිකාරිය ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ.  දිනෙත්, මිරංග සහ අවිශ්ක ශතක රැස් කරයි සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න්…