මිනෝද් නැවතත් ශතක ලැයිස්තුවට

10

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (07) දිනයේ ආරම්භ වූ තරග වලදී ශතක තුනක් වාර්තා වූ අතර ඒ අතුරින් අඛණ්ඩව දෙවැනි ශතකයත් වාර්තා කිරීමට සී. සී. සී. කණ්ඩායමේ මිනෝද් භානුක සමත් විය.  සවිඳු පීරිස් ලකුණු 7කට කඩුලු 5ක් දවා ගනියි ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (07) දිනයේ ආරම්භ වූ තරග වලදී ශතක තුනක් වාර්තා වූ අතර ඒ අතුරින් අඛණ්ඩව දෙවැනි ශතකයත් වාර්තා කිරීමට සී. සී. සී. කණ්ඩායමේ මිනෝද් භානුක සමත් විය.  සවිඳු පීරිස් ලකුණු 7කට කඩුලු 5ක් දවා ගනියි ශ්‍රී…