ශ්‍රී ලංකාව හමුවේ ඉන්දියාවට තරගාවලි පරාජයක්

ඉන්දීය ශ්‍රවණාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය 2020

1
Sri Lanka Deaf Cricket Association.

ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රවණාබාධිත (DEAF) ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ඉන්දීය  ශ්‍රවණාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවති තරග තුනකින් සමන්විත එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය තරග 2-1ක් ලෙස සහ එක් තරගයකින් සමන්විත විස්සයි විස්ස තරගාවලිය ජය ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් විය. තරගාවලිය ජනවාරි 29 වනදා සිට පෙබරවාරි 02 වනදා දක්වා මග්ගොන සරේ ගම්මාන ක්‍රිකට් පිටියේ දී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රවණාබාධිත (DEAF) ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ඉන්දීය  ශ්‍රවණාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවති තරග තුනකින් සමන්විත එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය තරග 2-1ක් ලෙස සහ එක් තරගයකින් සමන්විත විස්සයි විස්ස තරගාවලිය ජය ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් විය. තරගාවලිය ජනවාරි 29 වනදා සිට පෙබරවාරි 02 වනදා දක්වා මග්ගොන සරේ ගම්මාන ක්‍රිකට් පිටියේ දී…