රොනාල්ඩෝ පළිගන්නට ගොස් හසුවෙයි

508
@cnn.com

සුපිරි පාපන්දු ක්‍රීඩක ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ නැවතත් ගෝල සැමරුමක් සම්බන්ධ චෝදනාවකට හසුවී තිබේ. ඒ පසුගිය සතියේ දී පැවැත්වුණු යුරෝපියානු ශූරයන්ගේ කුසලාන තරගයකින් අනතුරුවයි. ශූරයන්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් 16 දෙනාගේ වටයේ දී ජුවෙන්ටස් සහ ඇට්ලටිකෝ මැඩ්රිඩ් අතර පැවති තරග ද්විත්වයේ දෙවැනි තරගය ගෝල 3-2ක සමස්ත ගෝල සංඛ්‍යාවකින් ජය ගන්නට රොනාල්ඩෝ ඇතුළු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

සුපිරි පාපන්දු ක්‍රීඩක ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ නැවතත් ගෝල සැමරුමක් සම්බන්ධ චෝදනාවකට හසුවී තිබේ. ඒ පසුගිය සතියේ දී පැවැත්වුණු යුරෝපියානු ශූරයන්ගේ කුසලාන තරගයකින් අනතුරුවයි. ශූරයන්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් 16 දෙනාගේ වටයේ දී ජුවෙන්ටස් සහ ඇට්ලටිකෝ මැඩ්රිඩ් අතර පැවති තරග ද්විත්වයේ දෙවැනි තරගය ගෝල 3-2ක සමස්ත ගෝල සංඛ්‍යාවකින් ජය ගන්නට රොනාල්ඩෝ ඇතුළු…