විශිෂ්ට දස්කම් දක්වමින් ජයග්‍රහණය සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට

250
S. Thomas' vs St. John's

වෝඩර්න් සෙල්වරත්නම් සමරු කුසලානය සඳහා ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය හා යාපනය සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය අතර පැවැති වයස අවුරුදු 19න් පහළ දෙදින ක්‍රිකට් තරඟය අද (13) සාන්ත තෝමස් පිටියේදී අවසන් වූයේ තෝමසුවන්ට පළමු ඉණිමේ ජයග්‍රහණයක් අත්පත් කරදෙමිනි. පසුගිය ලිපි:  උදාරගේ පිත්තත්, සහන්ගේ පන්දුවත් රාගමට ජය ගෙනෙයි ඊයේ (12) දිනයේ දී කාසියේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වෝඩර්න් සෙල්වරත්නම් සමරු කුසලානය සඳහා ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය හා යාපනය සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය අතර පැවැති වයස අවුරුදු 19න් පහළ දෙදින ක්‍රිකට් තරඟය අද (13) සාන්ත තෝමස් පිටියේදී අවසන් වූයේ තෝමසුවන්ට පළමු ඉණිමේ ජයග්‍රහණයක් අත්පත් කරදෙමිනි. පසුගිය ලිපි:  උදාරගේ පිත්තත්, සහන්ගේ පන්දුවත් රාගමට ජය ගෙනෙයි ඊයේ (12) දිනයේ දී කාසියේ…