අනතුරින් පසු පසිඳු පීරිස් නැවතත් සූදානම්

163

පසුගිය දා ඌව-කුඩාඔය දී  පැවති කොමාන්ඩෝ සුපර්ක්‍රොස් තරගාවලියේ SL GT සුපර් කාර් තරගය අතරතුර ප්‍රවීණ මෝටර් රථ ධාවක පසිඳු පිරිස් බිහිසුණු අනතුරකටමුහුණ දුන්නේය. මෑත ඉතිහාසයේ මෝටර් රථ තරගාවලියක සිදු වූ දරුණුතම සිදුවීමක් ලෙස සැලකුණු මෙම අනතුරින් පසිඳුගේ මෝටර් රථය මුළුමනින්ම පාහේ විනාශ වූ අතර, සිද්ධිය වූ සැණින් ක්‍රියාත්මක වූ ප්‍රථමාධාර කණ්ඩායම් ඔහුව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය දා ඌව-කුඩාඔය දී  පැවති කොමාන්ඩෝ සුපර්ක්‍රොස් තරගාවලියේ SL GT සුපර් කාර් තරගය අතරතුර ප්‍රවීණ මෝටර් රථ ධාවක පසිඳු පිරිස් බිහිසුණු අනතුරකටමුහුණ දුන්නේය. මෑත ඉතිහාසයේ මෝටර් රථ තරගාවලියක සිදු වූ දරුණුතම සිදුවීමක් ලෙස සැලකුණු මෙම අනතුරින් පසිඳුගේ මෝටර් රථය මුළුමනින්ම පාහේ විනාශ වූ අතර, සිද්ධිය වූ සැණින් ක්‍රියාත්මක වූ ප්‍රථමාධාර කණ්ඩායම් ඔහුව…