මේ නිසා පන්දු යවන්නන් රොබෝවරු වේවි – වසීම් අක්‍රම්

726

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල පන්දු ඔපදැමීම සඳහා ඛේටය තහනම් කිරීම පන්දු යවන්නන්ට විශාල බලපෑමක් කරනු ඇති බව වසීම් අක්‍රම් පවසා සිටියා. පාකිස්තානයේ හිටපු ප්‍රබල වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක වසීම් අක්‍රම් පසුගිය බදාදා අනතුරු ඇඟවූයේ කොරෝනා වයිරසය පැතිරීම වළක්වා ගැනීමට පූර්වාරක්ෂාවක් ලෙස ක්‍රිකට් නිලධාරීන් තාවකාලිකව පන්දුව ඛේටය සමග ඔපදැමීම තහනම් කිරීමෙන් පසුව පන්දු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල පන්දු ඔපදැමීම සඳහා ඛේටය තහනම් කිරීම පන්දු යවන්නන්ට විශාල බලපෑමක් කරනු ඇති බව වසීම් අක්‍රම් පවසා සිටියා. පාකිස්තානයේ හිටපු ප්‍රබල වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක වසීම් අක්‍රම් පසුගිය බදාදා අනතුරු ඇඟවූයේ කොරෝනා වයිරසය පැතිරීම වළක්වා ගැනීමට පූර්වාරක්ෂාවක් ලෙස ක්‍රිකට් නිලධාරීන් තාවකාලිකව පන්දුව ඛේටය සමග ඔපදැමීම තහනම් කිරීමෙන් පසුව පන්දු…