පාකිස්තාන 19න් පහළ සංචාරය අවලංගු කරයි

117

රට තුල උද්ගත වී ඇති තත්ත්වය සලකා පාකිස්තාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය දින නියමයක් නොමැතිව කල් දැමීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබේ. ThePapare.com වෙත අදහස් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ කළමනාකරු වන ෆර්වේස් මහරූෆ් මෙම තීරණය සනාථ කර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

රට තුල උද්ගත වී ඇති තත්ත්වය සලකා පාකිස්තාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය දින නියමයක් නොමැතිව කල් දැමීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබේ. ThePapare.com වෙත අදහස් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ කළමනාකරු වන ෆර්වේස් මහරූෆ් මෙම තීරණය සනාථ කර…