මලල ක්‍රීඩාවට අළුත් පුහුණුකරුවෙක්

6

ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා පුහුණුකරු ලෙස වයි. කේ. කුලරත්න මහතා පත්කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය තීරණය කර තිබේ. එම ධූරය දිගු කලක සිට පුරප්පාඩුව පැවති අතර මෙම පත්කිරීම සඳහා තවමත් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතාගේ අනුමැතිය හිමිව නැත.  SAG ගැන පසු විපරමක් කරන්න විශේෂ කමිටුවක්! දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා පුහුණුකරු ලෙස වයි. කේ. කුලරත්න මහතා පත්කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය තීරණය කර තිබේ. එම ධූරය දිගු කලක සිට පුරප්පාඩුව පැවති අතර මෙම පත්කිරීම සඳහා තවමත් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතාගේ අනුමැතිය හිමිව නැත.  SAG ගැන පසු විපරමක් කරන්න විශේෂ කමිටුවක්! දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල…