2017 වසරේ දී එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම, ශ්‍රී ලංකා සංචාරයක නිරත වෙමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිවරයාගේ කණ්ඩායමට එරෙහිව තරග කළේය. නිපුන් කරුණාරත්න, ඒ සභාපතිවරයාගේ කණ්ඩායමේ නායකත්වය දැරූ ක්‍රීඩකයා විය. දැනට බ්ලුම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ ද නායකත්වය හොබවන නිපුන්, මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ නැගී එන පිතිකරුවෙකි. ආදී නාලන්දියෙකු වන ඔහු, මෙවර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2017 වසරේ දී එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම, ශ්‍රී ලංකා සංචාරයක නිරත වෙමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිවරයාගේ කණ්ඩායමට එරෙහිව තරග කළේය. නිපුන් කරුණාරත්න, ඒ සභාපතිවරයාගේ කණ්ඩායමේ නායකත්වය දැරූ ක්‍රීඩකයා විය. දැනට බ්ලුම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ ද නායකත්වය හොබවන නිපුන්, මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ නැගී එන පිතිකරුවෙකි. ආදී නාලන්දියෙකු වන ඔහු, මෙවර…