ලෝක කුසලානයේ උණුසුම වැඩි කරන පෙරහුරු තරග පෙළගැස්ම

634
 

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහා පෙළහර දැක්ම ලෙස පිළිගැනෙන ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය මෙම වසරේ එංගලන්තය සහ වේල්ස් යන රාජ්‍ය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවැත්වීමට නියමිත අතර තරගාවලිය ආරම්භ වීමට මත්තෙන් තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන සියලුම  කණ්ඩායම් සඳහා එරට තනතීරු සහ පාරිසරික තත්වයන් වලට අනුගත වීමට අවස්ථාව සලසමින් පැවැත්වෙන පුහුණු තරග කිහිපයේ කාලසටහන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහා පෙළහර දැක්ම ලෙස පිළිගැනෙන ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය මෙම වසරේ එංගලන්තය සහ වේල්ස් යන රාජ්‍ය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවැත්වීමට නියමිත අතර තරගාවලිය ආරම්භ වීමට මත්තෙන් තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන සියලුම  කණ්ඩායම් සඳහා එරට තනතීරු සහ පාරිසරික තත්වයන් වලට අනුගත වීමට අවස්ථාව සලසමින් පැවැත්වෙන පුහුණු තරග කිහිපයේ කාලසටහන…