එංගලන්තයට සීමා වූ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරග නවසීලන්තයටත්!

130

කල්තියා සැලසුම්කොට තිබූ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගාවලි සියල්ලක්ම පාහේ නියමිතව තිබූ කාලසටහන්වලට අනුව දියත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව නවසීලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ඩේවිඩ් වයිට් මහතා ඊයේ (11) පැවති සාකච්ඡාවක් අතරතුර දී සඳහන් කර සිටියේය. පරුෂ වචනයේ ආදීනව කියා දුන් පියා දුන් දඬුවම! COVID-19 වසංගතය පාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් එරට රජය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කල්තියා සැලසුම්කොට තිබූ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගාවලි සියල්ලක්ම පාහේ නියමිතව තිබූ කාලසටහන්වලට අනුව දියත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව නවසීලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ඩේවිඩ් වයිට් මහතා ඊයේ (11) පැවති සාකච්ඡාවක් අතරතුර දී සඳහන් කර සිටියේය. පරුෂ වචනයේ ආදීනව කියා දුන් පියා දුන් දඬුවම! COVID-19 වසංගතය පාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් එරට රජය…