ආන්දෝලනාත්මක ක්‍රීඩාංගණයේ ඉදිකිරීම් නවතී

13

හෝමාගම දී ඉදිකිරීමට නියමිතව තිබූ මෙරට විශාලතම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ඉදිකිරීම් තාවකාලිකව නැවැත්වීමට රජය තීරණය කර ඇත. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද (21) අරලියගහ මන්දිරයේ දී හිටපු සහ වත්මන් ක්‍රීඩකයින් හමුවීමෙන් අනතුරුව මෙම යෝජිත නව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණ යෝජනාව අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ඉදිකිරීමේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

හෝමාගම දී ඉදිකිරීමට නියමිතව තිබූ මෙරට විශාලතම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ඉදිකිරීම් තාවකාලිකව නැවැත්වීමට රජය තීරණය කර ඇත. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද (21) අරලියගහ මන්දිරයේ දී හිටපු සහ වත්මන් ක්‍රීඩකයින් හමුවීමෙන් අනතුරුව මෙම යෝජිත නව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණ යෝජනාව අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ඉදිකිරීමේ…