බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් තරගාවලියත් නොපැවැත්වෙන ලකුණු

12

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නැවත ආරම්භ වන තෙක් ඔවුන් බලා සිටින බවත් ද්විපාර්ශ්වික තරගාවලිවලට වඩා ICC තරග සඳහා වැඩි බරක් තැබීමට සිදු වනු ඇති බව බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති නස්මුල් හසන් මහතා පැවසීය. ගුවන් ගමන්වලට අවසර ලැබුනොත් ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට කෙසේ නමුත් ඉන්දීය තරග සංචාරය සහ බංග්ලාදේශය සමඟ වන ටෙස්ට් තරගාවලිය ද…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නැවත ආරම්භ වන තෙක් ඔවුන් බලා සිටින බවත් ද්විපාර්ශ්වික තරගාවලිවලට වඩා ICC තරග සඳහා වැඩි බරක් තැබීමට සිදු වනු ඇති බව බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති නස්මුල් හසන් මහතා පැවසීය. ගුවන් ගමන්වලට අවසර ලැබුනොත් ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට කෙසේ නමුත් ඉන්දීය තරග සංචාරය සහ බංග්ලාදේශය සමඟ වන ටෙස්ට් තරගාවලිය ද…