ක්‍රීඩාවේ දූෂණ මර්දන පතනට පාර්ලිමේන්තුවෙන් කොළ එළියක්

10

වර්තමාන ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙරට ක්‍රීඩාවේ අනාගත අභිවෘද්ධිය සඳහා වන යෝජනා ඇතුළත් ක්‍රීඩා පනත අද (11) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතර එයට පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය හිමිව තිබේ.  තරග පාවාදීම, වංචා හා දූෂණ, නීති විරෝධී බලපෑම් හා නීති විරෝධී ඔට්ටු ඇල්ලීම වැළැක්වීම සඳහා වන නීති ඇතුළත් මෙම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වර්තමාන ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙරට ක්‍රීඩාවේ අනාගත අභිවෘද්ධිය සඳහා වන යෝජනා ඇතුළත් ක්‍රීඩා පනත අද (11) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතර එයට පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය හිමිව තිබේ.  තරග පාවාදීම, වංචා හා දූෂණ, නීති විරෝධී බලපෑම් හා නීති විරෝධී ඔට්ටු ඇල්ලීම වැළැක්වීම සඳහා වන නීති ඇතුළත් මෙම…