පොදුරදමඩුලු ජය ගත් දක්ෂයෝ ඇගයේ

204

පසුගිය දා නිමාවට පත්වූ විසිඑක් වැනි පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය තරගාවලියේ පදක්කම් දිනා ගත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඇගයීමේ උළෙලක් ඊයේ (19) ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විය. මේ සඳහා ගරු වැඩ බලන ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා මැතිතුමා හා හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක්වී සිටියහ. කැන්ගරු දේශයේ සිට වාර්තා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය දා නිමාවට පත්වූ විසිඑක් වැනි පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය තරගාවලියේ පදක්කම් දිනා ගත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඇගයීමේ උළෙලක් ඊයේ (19) ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විය. මේ සඳහා ගරු වැඩ බලන ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා මැතිතුමා හා හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක්වී සිටියහ. කැන්ගරු දේශයේ සිට වාර්තා…