කසකස්තානයේ අස්තාන් නුවර පැවැත්වීමට නියමිත “අන්තර්ජාතික කරාතේ ශූරතාවලිය” ජූලි මස 15, 16 සහ 17 දිනයන්හීදි පැවැත්වේ. කාතා සහ කුමිතේ ඒකල සහ කණ්ඩායම් ඉසව් සඳහා සහභාගී වීමට ශ්‍රී ලංකා සංචිතයට ක්‍රීඩකයින් 7 දෙනෙකු සහ ක්‍රීඩිකාවන් 7 දෙනෙකු නම් කර ඇත. මාස් කාන්තාවන් බැබළෙද්දී යුධ හමුදා සෙබළුන්ගෙන් බර අවි ප්‍රහාර බොක්සිං ක්‍රීඩක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කසකස්තානයේ අස්තාන් නුවර පැවැත්වීමට නියමිත “අන්තර්ජාතික කරාතේ ශූරතාවලිය” ජූලි මස 15, 16 සහ 17 දිනයන්හීදි පැවැත්වේ. කාතා සහ කුමිතේ ඒකල සහ කණ්ඩායම් ඉසව් සඳහා සහභාගී වීමට ශ්‍රී ලංකා සංචිතයට ක්‍රීඩකයින් 7 දෙනෙකු සහ ක්‍රීඩිකාවන් 7 දෙනෙකු නම් කර ඇත. මාස් කාන්තාවන් බැබළෙද්දී යුධ හමුදා සෙබළුන්ගෙන් බර අවි ප්‍රහාර බොක්සිං ක්‍රීඩක…