පාකිස්තානු ප්‍රබලයින් කිහිප දෙනෙක්ට කොන්ත්‍රාත්තු අහිමි වෙයි

39
Pakistan Cricket
 

පාකිස්තානු ක්‍රිකට් ආයතනය ඊයේ (13) දිනයේ 2020/21 තරග වාරය සඳහා ඔවුන්ගේ නිල මධ්‍යම කොන්ත්‍රාත්තු හිමි ක්‍රීඩකයින්ගේ නාම ලේඛනය ප්‍රසිද්ධියට පත් කළ අතර ඒ සඳහා ක්‍රීඩකයින් 25ක් ඇතුලත්ව ඇත. බාබර් අසාම්ට උසස් වීමක් පාකිස්තානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව එක්දින නායකයා ලෙස බාබර් අසාම් පත් කිරීමට එරට ක්‍රිකට් ආයතනය.. නසීම් ශා සහ ඉෆ්තිකාර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පාකිස්තානු ක්‍රිකට් ආයතනය ඊයේ (13) දිනයේ 2020/21 තරග වාරය සඳහා ඔවුන්ගේ නිල මධ්‍යම කොන්ත්‍රාත්තු හිමි ක්‍රීඩකයින්ගේ නාම ලේඛනය ප්‍රසිද්ධියට පත් කළ අතර ඒ සඳහා ක්‍රීඩකයින් 25ක් ඇතුලත්ව ඇත. බාබර් අසාම්ට උසස් වීමක් පාකිස්තානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව එක්දින නායකයා ලෙස බාබර් අසාම් පත් කිරීමට එරට ක්‍රිකට් ආයතනය.. නසීම් ශා සහ ඉෆ්තිකාර්…