ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාවට ඉම්රාන් ඛාන්ගෙන් මිලියන 52ක්

611
 

දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා මෙරටට පැමිණි පාකිස්තාන අග්‍රාමාත්‍ය මෙන්ම හිටපු සුපිරි ක්‍රීඩක ඉම්රාන් ඛාන් සහ වර්තමාන ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා අතර සුහද හමුවක් ඊයේ (24) පැවැත්වුනා. ශ්‍රී ලංකාව සහ පකිස්තානය අතර වෙළෙඳ, ආයෝජන කටයුතු සමඟ ද්විපාර්ශවීක සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් ඉම්රාන් ඛාන් මැතිතුමා ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් පසුගිය 23…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා මෙරටට පැමිණි පාකිස්තාන අග්‍රාමාත්‍ය මෙන්ම හිටපු සුපිරි ක්‍රීඩක ඉම්රාන් ඛාන් සහ වර්තමාන ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා අතර සුහද හමුවක් ඊයේ (24) පැවැත්වුනා. ශ්‍රී ලංකාව සහ පකිස්තානය අතර වෙළෙඳ, ආයෝජන කටයුතු සමඟ ද්විපාර්ශවීක සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් ඉම්රාන් ඛාන් මැතිතුමා ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් පසුගිය 23…