ලක් ක්‍රිකට් අඹරට පෑයූ තවත් විශිෂ්ටයෙක් දැයෙන් නික්ම යයි

2426
 

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ 22වන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා වූ මිත්‍ර වෙත්තමුණි මහතා අද (20) උදෑසන අභ්‍රවප්‍රාප්ත විය. ඒ වන විට වයස අවුරුදු 67ක් වූ මිත්‍ර වෙත්තමුණි පිතිකරණයෙන් සුවිශේෂී දක්ෂතා දැක්වූ දකුණත් පිතිකරුවෙකි. ශ්‍රී ලංකා එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ 32 වැනි ක්‍රීඩකයා බවට පත්වීමේ වාසනාව උදාකරගත් ඒ මහතා ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ 22වන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා වූ මිත්‍ර වෙත්තමුණි මහතා අද (20) උදෑසන අභ්‍රවප්‍රාප්ත විය. ඒ වන විට වයස අවුරුදු 67ක් වූ මිත්‍ර වෙත්තමුණි පිතිකරණයෙන් සුවිශේෂී දක්ෂතා දැක්වූ දකුණත් පිතිකරුවෙකි. ශ්‍රී ලංකා එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ 32 වැනි ක්‍රීඩකයා බවට පත්වීමේ වාසනාව උදාකරගත් ඒ මහතා ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදී…