ජෙහාන් මුබාරක්ට එරෙහිව ජූලියන් බෝලින්!!

1621

වෘත්තීමය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වෘත්තීමය පිහිනුම් ශූරයෙක් සමඟ පිහිනනවා කියන්නේ අපිට පොඩ්ඩක් අමුතු දෙයක්. පසුගියදා පැවති 45 වැනි සමස්ත ලංකා ජල ක්‍රීඩා ශූරතා තරගාවලියේ දී ජෙහාන් මුබාරක්, පිහිනුම් ශූර ජූලියන් බෝලින් සමඟ තරගයට පිහිනුවේ පැමිණ සිටි අය අන්දමන්ද කරමින්.