මෙසී සිය 10 වැනි La Liga ශූරතාවය සමරයි

63

ලයනල් මෙසී විසින් ලවන්ටේ කණ්ඩායමට එරෙහිව වාර්තා කළ ගෝලයත් සමඟින් 26 වැනි La Liga ශූරතාවය දිනා ගත් බාසිලෝනා කණ්ඩායම මේ දින කිහිපය තුළ පාපන්දු ලොවේ අවධානය දිනා ගත් කණ්ඩායමයි. එම ශූරතාවය මෙසී හට ද විශේෂ ශූරතාවයක් විය. නේමාර් කට වරද්දා ගනී බ්‍රසීලයේ සුපිරි පාපන්දු තරුවක් වන නේමාර් ද සිල්වා ……..…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලයනල් මෙසී විසින් ලවන්ටේ කණ්ඩායමට එරෙහිව වාර්තා කළ ගෝලයත් සමඟින් 26 වැනි La Liga ශූරතාවය දිනා ගත් බාසිලෝනා කණ්ඩායම මේ දින කිහිපය තුළ පාපන්දු ලොවේ අවධානය දිනා ගත් කණ්ඩායමයි. එම ශූරතාවය මෙසී හට ද විශේෂ ශූරතාවයක් විය. නේමාර් කට වරද්දා ගනී බ්‍රසීලයේ සුපිරි පාපන්දු තරුවක් වන නේමාර් ද සිල්වා ……..…