ඩෙවින් පත්මනාදන් සිංගර් ශ්‍රී ලංකා දිනවයි

101

වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය වෙළඳසේවා B කාණ්ඩයේ අද (27) කොළඹ බී. ආර්. සී. පිටියේ දී පැවති කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් සහ සිංගර් ශ්‍රී ලංකා අතර තරගයේ දී තුන් ඉරියව්වෙන් දක්ෂතා දැක්වූ ඩෙවින් පත්මනාදන් සිංගර් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට කඩුලු 5ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට තුන් ඉරියව්වෙන් දක්ෂතා දැක්විය. තරගාවලිය ආරම්භයේම කැන්රිච් ෆිනෑන්ස්ට තියුණු ජයක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය වෙළඳසේවා B කාණ්ඩයේ අද (27) කොළඹ බී. ආර්. සී. පිටියේ දී පැවති කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් සහ සිංගර් ශ්‍රී ලංකා අතර තරගයේ දී තුන් ඉරියව්වෙන් දක්ෂතා දැක්වූ ඩෙවින් පත්මනාදන් සිංගර් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට කඩුලු 5ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට තුන් ඉරියව්වෙන් දක්ෂතා දැක්විය. තරගාවලිය ආරම්භයේම කැන්රිච් ෆිනෑන්ස්ට තියුණු ජයක්…