තරගාවලිය ආරම්භයේම කැන්රිච් ෆිනෑන්ස්ට තියුණු ජයක්

625

වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ සීමිත පන්දුවාර තරගාවලියේ 2018 අදියර අද (26) කොළඹ වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගම් පිටියේ දී ආරම්භ වූ අතර පැවති පළමු තරගයෙන් කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් B කණ්ඩායම එක් කඩුල්ලක තියුණු ජයක් ලබා ගන්නා ලදි. Fair & Lovely Men වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් B සවිබල ගන්වයි වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගම් B කාණ්ඩයේ සීමිත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ සීමිත පන්දුවාර තරගාවලියේ 2018 අදියර අද (26) කොළඹ වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගම් පිටියේ දී ආරම්භ වූ අතර පැවති පළමු තරගයෙන් කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් B කණ්ඩායම එක් කඩුල්ලක තියුණු ජයක් ලබා ගන්නා ලදි. Fair & Lovely Men වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් B සවිබල ගන්වයි වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගම් B කාණ්ඩයේ සීමිත…