බංග්ලාදේශ පිතිකරණ විශේෂඥයා ශ්‍රී ලංකා තරගාවලියෙන් ඉවත් වෙයි

2411
McMillan

බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පිතිකරණ විශේෂඥ උපදේශක ක්‍රෙග් මැක්මිලන් ශ්‍රී ලංකා සංචාරයට සහභාගී නොවන බව වාර්තා වෙනවා. හිටපු නවසීලන්ත පිතිකරු මැක්මිලන්, නීල් මැකෙන්සිගෙන් පසුව බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ විශේෂඥ උපදේශක තනතුර භාරගත්තා. බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පවසා සිටියේ ඔහුගේ පියාගේ හදිසි වියෝව නිසාවෙන් ඔහු ඉදිරියේ දී පැවැත්වීමට නියමිත බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පිතිකරණ විශේෂඥ උපදේශක ක්‍රෙග් මැක්මිලන් ශ්‍රී ලංකා සංචාරයට සහභාගී නොවන බව වාර්තා වෙනවා. හිටපු නවසීලන්ත පිතිකරු මැක්මිලන්, නීල් මැකෙන්සිගෙන් පසුව බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ විශේෂඥ උපදේශක තනතුර භාරගත්තා. බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පවසා සිටියේ ඔහුගේ පියාගේ හදිසි වියෝව නිසාවෙන් ඔහු ඉදිරියේ දී පැවැත්වීමට නියමිත බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා…