කණ්ඩායමක් වශයෙන් තීරණ ගන්න” – චතුර පීරිස්

524

සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අතර 84 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන සාන්තුවරයන්ගේ සටනට සාන්ත පීතර ආදි ශිෂ්‍ය චතුර පීරිස්ගෙන් උපදෙස් කිහිපයක්.

>> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<