කණ්ඩායමක් වශයෙන් තීරණ ගන්න” – චතුර පීරිස්

531

සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අතර 84 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන සාන්තුවරයන්ගේ සටනට සාන්ත පීතර ආදි ශිෂ්‍ය චතුර පීරිස්ගෙන් උපදෙස් කිහිපයක්. >> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අතර 84 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන සාන්තුවරයන්ගේ සටනට සාන්ත පීතර ආදි ශිෂ්‍ය චතුර පීරිස්ගෙන් උපදෙස් කිහිපයක්. >> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<