ඇතුගල්පුර සටනේ පළමු දිනයේ වැඩි වාසිය සාන්ත ආනාවන්ට

147
Maliyadewa v St. Anne's

කුරුණෑගල මලියදේව විදුහල සහ කුරුණෑගල සාන්ත ආනා විදුහල අතර 34 වන වරටත් පවත්වනු ලබන ඇතුගල්පුර සටනේ පළමු දිනය නිමාව දකින විට මලියදේව විදුහල සිය ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් කඩුලු 2ක් දැවී ලකුණු 48ක් ලබා සිටියි. කුරුණෑගල වෙලගෙදර ක්‍රීඩාංගණයේ දී තරගය පැවැත්වේ. ඇතුගල්පුර සටනට කුරුණෑගල සුදානම් “ඇතුගල්පුර සටන” හෙවත් වයඹ පළාතේ ප්‍රධානතම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

කුරුණෑගල මලියදේව විදුහල සහ කුරුණෑගල සාන්ත ආනා විදුහල අතර 34 වන වරටත් පවත්වනු ලබන ඇතුගල්පුර සටනේ පළමු දිනය නිමාව දකින විට මලියදේව විදුහල සිය ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් කඩුලු 2ක් දැවී ලකුණු 48ක් ලබා සිටියි. කුරුණෑගල වෙලගෙදර ක්‍රීඩාංගණයේ දී තරගය පැවැත්වේ. ඇතුගල්පුර සටනට කුරුණෑගල සුදානම් “ඇතුගල්පුර සටන” හෙවත් වයඹ පළාතේ ප්‍රධානතම…