මතීෂගේ පිත්තෙන් ශතකයක් – මලියදේවයින් රජ ගමනක

20
37th Battle of the Rocks

ඇතුගල්පුර ක්‍රිකට් සැණකෙළිය ආරම්භ කරමින් කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය සහ කුරුණෑගල සාන්ත ආනා විද්‍යාල අතර පැවැත්වෙන ’37 වැනි ඇතුගල්පුර මහා ක්‍රිකට් සටන’ අද (13) කුරුණෑගල වෙලගෙදර ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ විය.  තෝමසුවෝ තරගයේ පාලනය අත නොහරී කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය අතර 141 වැනි නිල් මහා සටනේ දෙවැනි ඒ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඇතුගල්පුර ක්‍රිකට් සැණකෙළිය ආරම්භ කරමින් කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය සහ කුරුණෑගල සාන්ත ආනා විද්‍යාල අතර පැවැත්වෙන ’37 වැනි ඇතුගල්පුර මහා ක්‍රිකට් සටන’ අද (13) කුරුණෑගල වෙලගෙදර ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ විය.  තෝමසුවෝ තරගයේ පාලනය අත නොහරී කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය අතර 141 වැනි නිල් මහා සටනේ දෙවැනි ඒ…