ශතක ඉනිම් සමඟින් දිනෙත්, ආනන්ද් පිටිය වර්ණවත් කරයි

470

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන Major League ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (22) පැවති තරග අතුරින් දක්ෂතා දැක්වීමට රාගම ක්‍රිකට් සමාජයේ දිනෙත් තිමෝද්‍ය සහ බදුරලිය ක්‍රිකට් සමාජයට ක්‍රීඩා කරන ඉන්දීය ක්‍රීඩක සුබ්‍රමනියන් ආනන්ද් සමත් වීම කැපී පෙණුනි. දිනෙත් තිමෝද්‍ය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය කණ්ඩායමට එරෙහිව ද සුබ්‍රමනියම් ආනන්ද් එස්. එස්. සී. කණ්ඩායමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන Major League ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (22) පැවති තරග අතුරින් දක්ෂතා දැක්වීමට රාගම ක්‍රිකට් සමාජයේ දිනෙත් තිමෝද්‍ය සහ බදුරලිය ක්‍රිකට් සමාජයට ක්‍රීඩා කරන ඉන්දීය ක්‍රීඩක සුබ්‍රමනියන් ආනන්ද් සමත් වීම කැපී පෙණුනි. දිනෙත් තිමෝද්‍ය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය කණ්ඩායමට එරෙහිව ද සුබ්‍රමනියම් ආනන්ද් එස්. එස්. සී. කණ්ඩායමට…