දින දෙකෙන් තරගය නිමා කළ කෝල්ට්ස් අවසන් 4ට

SLC නැගී එන ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

18

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර් සමාජ නැගී එන (Major Club Emerging League) ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තරග ඊයේ (12) ආරම්භ වූ අතර එහි දෙවන දිනය තුල කෝල්ට්ස් කණ්ඩායම සිය පූර්ණ ජයග්‍රහණය වාර්තා කරගනිමින් අවසන් පූර්ව වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගත්තේය.  කෘෘස්පුල්ලේ – අවිශ්ක පළමු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර් සමාජ නැගී එන (Major Club Emerging League) ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ තරග ඊයේ (12) ආරම්භ වූ අතර එහි දෙවන දිනය තුල කෝල්ට්ස් කණ්ඩායම සිය පූර්ණ ජයග්‍රහණය වාර්තා කරගනිමින් අවසන් පූර්ව වටය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගත්තේය.  කෘෘස්පුල්ලේ – අවිශ්ක පළමු…