බදුරලියේ දැවී ගිය කඩුලු සියල්ල බදුරලියේ මලින්ද නමට

7

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන වයස අවුරුදු 23න් පහළ Major Emerging තරගාවලියේ අද (20) පැවති තරගවලට වර්ෂාව බාධා කළ අතර ඒ හේතුවෙන් පැවති තරග දෙකම නියමිත වේලාවට පෙර නතර කර දැමීමට පිටියේ විනිසුරුවෝ කටයුතු කළහ.  සචින් සහ පවන් දක්ෂතා දක්වයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන වයස අවුරුදු 23න් පහළ Major…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන වයස අවුරුදු 23න් පහළ Major Emerging තරගාවලියේ අද (20) පැවති තරගවලට වර්ෂාව බාධා කළ අතර ඒ හේතුවෙන් පැවති තරග දෙකම නියමිත වේලාවට පෙර නතර කර දැමීමට පිටියේ විනිසුරුවෝ කටයුතු කළහ.  සචින් සහ පවන් දක්ෂතා දක්වයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන වයස අවුරුදු 23න් පහළ Major…