පළමු පෙළ ශතකයේ ළාබාලයා “පවන්”

14

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වංශ කතාවේ පළමු පෙළ ශතකයක් වාර්තා කළ ළාබාලතම ක්‍රීඩකයා බවට පත් වීමට සමත් වූයේ සී. සී. සී. කණ්ඩායමේ පවන් රත්නායක ය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ පළමු පෙළ තරගවල ශතකයක් වාර්තා කළ ළාබාලතම ක්‍රීඩකයා ලෙසින් වසර 41ක් ම රැඳී සිටියේ සුදත් පැස්කුවෙල් ය.  ශ්‍රී ලංකා එක්දින ජාත්‍යන්තර වරම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වංශ කතාවේ පළමු පෙළ ශතකයක් වාර්තා කළ ළාබාලතම ක්‍රීඩකයා බවට පත් වීමට සමත් වූයේ සී. සී. සී. කණ්ඩායමේ පවන් රත්නායක ය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ පළමු පෙළ තරගවල ශතකයක් වාර්තා කළ ළාබාලතම ක්‍රීඩකයා ලෙසින් වසර 41ක් ම රැඳී සිටියේ සුදත් පැස්කුවෙල් ය.  ශ්‍රී ලංකා එක්දින ජාත්‍යන්තර වරම්…