ගැටුම් රැසක් මැද ආර්ජන්ටිනාව චිලී පරාජය කරයි

2009
(Photo by EVARISTO SA / AFP)

ආර්ජන්ටිනාවට එල්ල වී තිබෙන විනිසුරුවරුන්ගේ ශාපය නැවතත් ක්‍රියාත්මක වී සුපිරි ක්‍රීඩක ලයනල් මෙසීට රතු කාඩ්පතක් හිමි වූ නමුත් වත්මන් ශූරයින් පරාජය කරමින් ගෝල 2-1ක් ලෙස 2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ තෙවැනි ස්ථානය දිනා ගන්නට ආර්ජන්ටිනාව අද (7) සමත් වුනා. ආර්ජන්ටිනා බ්‍රසීල සුපිරි ගැටුමෙන් ආර්ජන්ටිනාවට අසාධ්‍යයි 2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආර්ජන්ටිනාවට එල්ල වී තිබෙන විනිසුරුවරුන්ගේ ශාපය නැවතත් ක්‍රියාත්මක වී සුපිරි ක්‍රීඩක ලයනල් මෙසීට රතු කාඩ්පතක් හිමි වූ නමුත් වත්මන් ශූරයින් පරාජය කරමින් ගෝල 2-1ක් ලෙස 2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ තෙවැනි ස්ථානය දිනා ගන්නට ආර්ජන්ටිනාව අද (7) සමත් වුනා. ආර්ජන්ටිනා බ්‍රසීල සුපිරි ගැටුමෙන් ආර්ජන්ටිනාවට අසාධ්‍යයි 2019 කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ…