මොරටු මහා රන් සටන හොඳ අත්දැකීමක් වුනා – තිරිමාන්න

625

මොරටුව පුරවරයේ විශිෂ්ට පාසලක් වන වේල්ස් කුමර විදුහලෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දායාද කළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වන ලහිරු තිරිමාන්න මොරටු මහා රන් සටනේ අත්දැකීම් මෙසේThePapare.com සමඟින් පැවසිය. >> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මොරටුව පුරවරයේ විශිෂ්ට පාසලක් වන වේල්ස් කුමර විදුහලෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දායාද කළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වන ලහිරු තිරිමාන්න මොරටු මහා රන් සටනේ අත්දැකීම් මෙසේThePapare.com සමඟින් පැවසිය. >> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<