අනාගත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්‌ ක්‍රීඩාව සවි බල ගන්වන්නට හැකි යොවුන් ගැටව් සෙවූ යුගයක හමුවූ කුසල් මෙන්ඩිස්‌ ශ්‍රී ලාංකීය අනාගත ක්‍රිකට්‌ ක්‍රීඩාවේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යය බවට පත්ව තිබේ. තවමත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට්‌ පිටියට ආධුනිකයකු වූ ඔහු ගහන පහරවල් සහ ඔහුගේ චිත්ත ධෛර්යය බැලු බැල්මට අරවින්ද, මහේල සහ සංගක්‌කාර යුගය සිහි ගන්වයි. දැන් ඔහු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අනාගත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්‌ ක්‍රීඩාව සවි බල ගන්වන්නට හැකි යොවුන් ගැටව් සෙවූ යුගයක හමුවූ කුසල් මෙන්ඩිස්‌ ශ්‍රී ලාංකීය අනාගත ක්‍රිකට්‌ ක්‍රීඩාවේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යය බවට පත්ව තිබේ. තවමත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට්‌ පිටියට ආධුනිකයකු වූ ඔහු ගහන පහරවල් සහ ඔහුගේ චිත්ත ධෛර්යය බැලු බැල්මට අරවින්ද, මහේල සහ සංගක්‌කාර යුගය සිහි ගන්වයි. දැන් ඔහු…