තියුණු සටනකට පසු ශ්‍රී ලංකාවට රන් පදක්කම අහිමි වේ

115

පුරා දින පහක් මුළුල්ලේම SSC ටෙනිස් පිටියේ පැවැත්වූ ITF Futures Series රෝදපුටු ටෙනිස් තරගාවලියේ කොළඹ අදියරේ, ඒකල හා යුගල පිරිමි අවසන් මහා තරග දෙකම තියුණු තරග වට කිහිපයකට පසුව පරාජයට පත්වීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සිදු විය. යුද විරුවා හමුවේ ලොව දෙවැන්නා අසරණ වෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින දක්ෂ රෝද පුටු ක්‍රීඩකයෙකු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පුරා දින පහක් මුළුල්ලේම SSC ටෙනිස් පිටියේ පැවැත්වූ ITF Futures Series රෝදපුටු ටෙනිස් තරගාවලියේ කොළඹ අදියරේ, ඒකල හා යුගල පිරිමි අවසන් මහා තරග දෙකම තියුණු තරග වට කිහිපයකට පසුව පරාජයට පත්වීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සිදු විය. යුද විරුවා හමුවේ ලොව දෙවැන්නා අසරණ වෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින දක්ෂ රෝද පුටු ක්‍රීඩකයෙකු…