කෝලි ස්මිත් ගැටුමේ ජය ස්මිත්ට

86
 

ඉන්දීය නායක විරාත් කෝලි අභිබවා යමින් ලෝක ටෙස්ට් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල පෙරමුණ ගැනීමට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ස්ටීව් ස්මිත් සමත්ව ඇත. ඒ පසුගිය දා නිමා වූ ඉන්දියා බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දෙවන ටෙස්ට් තරගයෙන් අනතුරුව නිකුත් කළ ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලට අනුවයි.  ඉන්දියාව වෙනුවෙන් කඩුලු ත්‍රිත්වයක් ලබා ගත් ජාස්ප්‍රිට් බුම්‍රාහ් පන්දු ‍යවන්නන්ගේ සටහනේ තුන්වැනි ස්ථානයේ පසුවන්නේ 1981න්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉන්දීය නායක විරාත් කෝලි අභිබවා යමින් ලෝක ටෙස්ට් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල පෙරමුණ ගැනීමට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ස්ටීව් ස්මිත් සමත්ව ඇත. ඒ පසුගිය දා නිමා වූ ඉන්දියා බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දෙවන ටෙස්ට් තරගයෙන් අනතුරුව නිකුත් කළ ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලට අනුවයි.  ඉන්දියාව වෙනුවෙන් කඩුලු ත්‍රිත්වයක් ලබා ගත් ජාස්ප්‍රිට් බුම්‍රාහ් පන්දු ‍යවන්නන්ගේ සටහනේ තුන්වැනි ස්ථානයේ පසුවන්නේ 1981න්…