පිට පිට දෙවන වතාවටත් ‘L. E. Blaze’ කුසලානය මහනුවරට

208

කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලය පරාජය කරමින් ලකුණු 31-13ක් ලෙස 33 වැනි L. E. Blaze කුසලානය පිට පිට දෙවන වසරටත් රැන්ඩල්ස් කන්දට රැගෙන යන්නට මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය අද (9) සමත් විය. තරගය කොළඹ තුරඟ තරග පිටියේ දී පැවැත්විය. රාජකීයයෝ අපරාජිතව ශූරතාවයට උරුමකම් කියති සාන්ත පීතර විද්‍යාලය ලකුණු 32-13ක් ලෙස පරාජය කළ කොළඹ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලය පරාජය කරමින් ලකුණු 31-13ක් ලෙස 33 වැනි L. E. Blaze කුසලානය පිට පිට දෙවන වසරටත් රැන්ඩල්ස් කන්දට රැගෙන යන්නට මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය අද (9) සමත් විය. තරගය කොළඹ තුරඟ තරග පිටියේ දී පැවැත්විය. රාජකීයයෝ අපරාජිතව ශූරතාවයට උරුමකම් කියති සාන්ත පීතර විද්‍යාලය ලකුණු 32-13ක් ලෙස පරාජය කළ කොළඹ…