ඉන්දු – ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැටුම කල් යයි

662
India Cricket

මේ දිනවල පැතිර යන නව කොරෝනා වෛරස තත්වය නිසාවෙන් මෙම මස අවසානයේ දී පැවත්වීමට නියමිතව තිබූ ඉන්දියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයට සහභාගී වීමට නොහැකි බව ඉන්දියානු ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් දැනුම් දී ඇත.  පන්දුව ඔපදැමීමේ නීති ගැන හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයාගේ අප්‍රසාදය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නැවත ඇරඹීමේ ක්‍රියාවලිය තරග නරඹන්නන්ගෙන් තරගාවලිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මේ දිනවල පැතිර යන නව කොරෝනා වෛරස තත්වය නිසාවෙන් මෙම මස අවසානයේ දී පැවත්වීමට නියමිතව තිබූ ඉන්දියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයට සහභාගී වීමට නොහැකි බව ඉන්දියානු ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් දැනුම් දී ඇත.  පන්දුව ඔපදැමීමේ නීති ගැන හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයාගේ අප්‍රසාදය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නැවත ඇරඹීමේ ක්‍රියාවලිය තරග නරඹන්නන්ගෙන් තරගාවලිය…