අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල දැල්පන්දු ශූරතාව ජ’පුරට

148

සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයේ දී පැවති 2017 අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල දැල්පන්දු තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේ දී යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම ලකුණු 79-35ක් ලෙස පහසුවෙන් පරාජයට පත්කළ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම තරගාවලියේ ශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාවට 19 වැනි ස්ථාන බොස්ට්වානාහි ගැබොරෝන් නුවර දී පැවැත්වෙන 8 වන යොවුන් ලෝක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයේ දී පැවති 2017 අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල දැල්පන්දු තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේ දී යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම ලකුණු 79-35ක් ලෙස පහසුවෙන් පරාජයට පත්කළ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම තරගාවලියේ ශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාවට 19 වැනි ස්ථාන බොස්ට්වානාහි ගැබොරෝන් නුවර දී පැවැත්වෙන 8 වන යොවුන් ලෝක…