ශ්‍රී ලංකාවට 19 වැනි ස්ථාන

120

බොස්ට්වානාහි ගැබොරෝන් නුවර දී පැවැත්වෙන 8 වන යොවුන් ලෝක කුසලාන දැල්පන්දු තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉතා උණුසුම් තරගයකින් අනතුරුව ග්‍රෙනාඩා රාජ්‍යය ලකුණු 51-48ක් ලෙස පරාජය කරමින් තරගාවලියේ 19 වැනි ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් විය. ඒ අනුව තරගාවලියේ අවසන් ස්ථානය වන 20 වන ස්ථානයට පත්වීමේ අවාසනාවන්තදායක තත්වයෙන් මිදීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

බොස්ට්වානාහි ගැබොරෝන් නුවර දී පැවැත්වෙන 8 වන යොවුන් ලෝක කුසලාන දැල්පන්දු තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉතා උණුසුම් තරගයකින් අනතුරුව ග්‍රෙනාඩා රාජ්‍යය ලකුණු 51-48ක් ලෙස පරාජය කරමින් තරගාවලියේ 19 වැනි ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් විය. ඒ අනුව තරගාවලියේ අවසන් ස්ථානය වන 20 වන ස්ථානයට පත්වීමේ අවාසනාවන්තදායක තත්වයෙන් මිදීමට…