ස්ටර්ලින්ගේ පිත්තෙන් කොදෙව්වන්ට සැර පහරක්!

4

විස්සයි විස්ස තරගයක දැකිය හැකි උපරිම රසවින්දනයක් සහිත තරගයක් ඊයේ (16) රාත්‍රියේ ග්‍රෙනාඩා හිදී ක්‍රියාත්මක විය. ඒ සත්කාරක කොදෙව් දේශය සහ අයර්ලන්ත කණ්ඩායම් අතරයි. කණ්ඩායම් දෙකම ලකුණු 200ට වැඩි සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කර ගැනීමත්, තරගයේ අවසන් ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීමට අවසන් පන්දුවාරය දක්වා බලා සිටීමට සිදුවීමත් නිසා මෙහි උණුසුම වඩ වඩාත් වර්ධනය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

විස්සයි විස්ස තරගයක දැකිය හැකි උපරිම රසවින්දනයක් සහිත තරගයක් ඊයේ (16) රාත්‍රියේ ග්‍රෙනාඩා හිදී ක්‍රියාත්මක විය. ඒ සත්කාරක කොදෙව් දේශය සහ අයර්ලන්ත කණ්ඩායම් අතරයි. කණ්ඩායම් දෙකම ලකුණු 200ට වැඩි සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කර ගැනීමත්, තරගයේ අවසන් ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීමට අවසන් පන්දුවාරය දක්වා බලා සිටීමට සිදුවීමත් නිසා මෙහි උණුසුම වඩ වඩාත් වර්ධනය…