විකාශන ගැටලුවක් නිසා ශ්‍රී ලංකා අයර්ලන්ත තරගාවලියට බාධා

8

2020 වසරේ ආරම්භයේ දී ටෙස්ට් තරග සංචාරයක් සඳහා අයර්ලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතව තිබුණ ද, එම තරග සංචාරය දින නියමයක් නොමැතිව කල් දැමීමට සිදුව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ප්‍රකාශ කර තිබේ.  මේ පිළිබඳව තවදුරටත් කරුණු දක්වා සිටින ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය, විකාශන අයිතිය ලබා දීම සම්බන්ධව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2020 වසරේ ආරම්භයේ දී ටෙස්ට් තරග සංචාරයක් සඳහා අයර්ලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතව තිබුණ ද, එම තරග සංචාරය දින නියමයක් නොමැතිව කල් දැමීමට සිදුව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ප්‍රකාශ කර තිබේ.  මේ පිළිබඳව තවදුරටත් කරුණු දක්වා සිටින ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය, විකාශන අයිතිය ලබා දීම සම්බන්ධව…