කොරෝනා අභියෝගය භාර ගත් Super Rugby මෙහෙයුම දිග හැරේ!

12

කොරෝනා වයිරස් ව්‍යාප්තිය මැඬලීම සඳහා නවසීලන්ත රජය මේ දක්වා අනුගමනය කර ඇති වැඩපිළිවෙලෙහි සාර්ථකත්වය පිළිබඳව සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව තෝරාගත් ක්‍රීඩාවන් ද්විත්වයක ප්‍රධාන පෙළේ තරගාවලි කිහිපයක් යලි දියත් කිරීමට සූදානමින් පසුවන බව වාර්තා වේ. ශ්‍රී ලංකා රග්බි ගමනට රුකුලක් වූ පුහුණුකරුවෙක් නොඑන ගමන් යයි ලෝක රග්බි ක්‍රීඩාවේ දක්ෂ හා ජනප්‍රිය ‍රග්බි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොරෝනා වයිරස් ව්‍යාප්තිය මැඬලීම සඳහා නවසීලන්ත රජය මේ දක්වා අනුගමනය කර ඇති වැඩපිළිවෙලෙහි සාර්ථකත්වය පිළිබඳව සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව තෝරාගත් ක්‍රීඩාවන් ද්විත්වයක ප්‍රධාන පෙළේ තරගාවලි කිහිපයක් යලි දියත් කිරීමට සූදානමින් පසුවන බව වාර්තා වේ. ශ්‍රී ලංකා රග්බි ගමනට රුකුලක් වූ පුහුණුකරුවෙක් නොඑන ගමන් යයි ලෝක රග්බි ක්‍රීඩාවේ දක්ෂ හා ජනප්‍රිය ‍රග්බි…